maandag 1 juni 2015

Zoom 37 Geometrie

minder makkelijk


Is deze zoom minder makkelijk? Er is een handigheidje waardoor het makkelijker wordt, maar dan werk je met 6 draden tegelijk. Blijft het dan minder makkelijk? Jij mag het zeggen.

Mensen met een timmermansoog kunnen dit per borduurdraad afwisselend borduren, maar ik raad de onderstaande beschrijving aan.

Je haalt voor deze zoom 2 cm hoog draden uit. Je bundelt 3 draden, 2 diep. En natuurlijk zijn we nu zo ver gevorderd dat je je hier helemaal niet aan hoeft te houden. Je mag ook twee draden bundelen (dan wordt het figuur smaller) of juist 4 draden (juist, dan wordt hij breder). In plaats van steeds 6 bundels per figuur te nemen, mogen dat er natuurlijk ook 5, 4 of 10 zijn. Het is jouw feestje :-)
De beschrijving is voor een zoom als op de foto. 

Hecht drie dunne borduurdraden aan in de zijkant van de zoom, onder het midden, op enkele millimeters van elkaar. Hecht bovenaan in de zijkant nog eens op dezelfde manier drie borduurdraden aan. Borduur nu met de bovenste draad een koraalsteek om elk van de volgende 6 bundels. Laat je draad rusten. Neem de draad onder de bovenste en borduur weer over 6 bundels een koraalsteek. Idem met de derde draad. 

Borduur nu met de onderste draad over 6 bundels de koraalsteek, dan met de middelste en de bovenste van de onderkant. Je hebt nu met alle 6 borduurdraden een groep van 6 bundels van koraalsteken voorzien.

Neem nu de onderste draad van de borduurdraden boven het midden, en borduur daarmee koraalsteken over de volgende zes bundels draden, dicht bij de onderkant van de zoom. Laat de draad weer rusten, borduur met de middelste draad enkele mm. boven de onderste draad een tweede serie van 6 koraalknopen. Laat de draad rusten en neem de buitenste van de drie bovendraden en borduur daarmee koraalknopen boven de eerdere twee draden. 

Met de draden van de onderkant doe je hetzelfde: je borduurt met de draad die het dichtst bij het midden lag, het hoogst bij de volgende serie van 6 bundels, dan de middendraad die weer in het midden blijft, en als laatste de de buitenste draad, die nu de draad het dichtst bij het midden wordt.

Het klinkt erg ingewikkeld, maar is niet heel moeilijk als je even goed naar de foto's kijkt. Raak niet in verwarring; ik borduur de Italiaanse knoop (van links naar rechts) in plaats van de koraalknoop (van rechts naar links), omdat ik vind dat die beter op zijn plek blijft zitten. De methode is echter zoals beschreven.


De draden kruisen elkaar tussen twee groepen bundels, en vormen daar een ruitpatroon. Een veelgebruikte variatie is om daar tussen de groepen de kruisende draden met een koraalsteek te verbinden (er ontstaat dan een 'netje')

Geen opmerkingen:

Een reactie posten