donderdag 19 februari 2015

Open Zomen Festival: bijna onzichtbare naad in je lap

Jannie de Wit, die samen met Mathilda Liebregt en Lilian Kok het Open Zomen Festival tot een succes maakt door mee te denken, mee te borduren en mee uit te leggen, kwam tot de ontdekking dat het borduurband dat zij kocht voor dit project te kort was. Maar als ervaren hobby naaister was ze niet voor één gat te vangen, bestelde een nieuw stuk band en hieronder laat zij zien hoe zij de twee stukken bijna onzichtbaar aan elkaar heeft gezet.
Dank voor de foto's en de uitleg, Jannie!

Eerst bij beide rafelkanten een draad uittrekken

Dan twee op twee neer aan elkaar naaien

Met textiellijm de kanten lijmen en kort afknippen

Hier is de naad nog te zien

En hier is dwars over de naad een open zoom geborduurd, waarbij de
naad verstopt zit onder de versiering van de zoom.
Vervolgens de platsteekrand laten aansluiten en je naad is
nagenoeg onzichtbaar!


1 opmerking: